Home

Personen- en familierecht

Strafrecht

Kosten

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Rechtspraak

Contact


mr. H.G.J. Ligtenberg oefent sinds 2006 zelfstandig praktijk uit als advocaat. Gedurende die tijd heeft hij honderden cliënten bijgestaan bij allerlei mogelijke conflicten en meningsverschillen tussen burgers, of bij problemen van de burger met overheidsinstanties, zowel op bestuursrechtelijk als op strafrechtelijk terrein.

Met name op de rechtsgebieden van het algemeen civiel recht, het bestuursrecht en het strafrecht heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan. Zijn voorkeur gaat uit naar bestuursrechtelijk procederen op het vlak van sociale zekerheid en naar het (bijzonder) strafrecht.  


   
   

Vondellaan 130 | 3521 GH Utrecht | T 030 - 2819881 | F 030 - 2819882 | E contact@advocaat-ligtenberg.nl