Home

Personen- en familierecht

Strafrecht

Kosten

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Rechtspraak

Contact


Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht omvat veel meer dan de echtscheiding alleen. Vaak worden gezinnen waar opvoedingsproblemen zijn ontstaan, geconfronteerd met verzoeken tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen. Kwesties rond ouderlijk gezag, omgangsregelingen, vaststelling van alimentatie, zijn vaak niet in onderling overleg op te lossen. Een advocaat kan hierin de belangen van een van de partijen behartigen.