Home

Personen- en familierecht

Strafrecht

Kosten

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Rechtspraak

Contact


Strafrecht

De sanctiedruk van de overheid op de burgers lijkt over de jaren toe te nemen. Het kan iedereen overkomen dat hij een boete, een strafbeschikking of een transactievoorstel van justitie ontvangt. Vaak loont het de moeite om een professioneel jurist naar dergelijke berichten te laten kijken. In veel gevallen kan een dergelijk voorstel of sanctie van het Openbaar Ministerie aan de rechter worden voorgelegd. Dit leidt vaak tot aanpassing van de opgelegde / voorgestelde sanctie.

U kunt met het gewone strafrecht in aanraking komen als verdachte, als slachtoffer of als getuige. In al deze gevallen kan rechtsbijstand nuttig zijn. Veel Nederlanders komen op enig moment in aanraking met politie en justitie, al was het maar wegens verkeersboetes, alcohol in het verkeer of een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer in stafrechtelijke zaken is de laatste jaren een meer belangrijke factor in het strafproces geworden. Getuigen van strafrechtelijke feiten vinden het nogal eens moeilijk om te bepalen wat ze het beste verklaren kunnen. Ook hierover kan met een advocaat worden afgestemd.

Het bijzonder strafrecht heeft het afgelopen decennium een grote vlucht genomen. Op het vlak van bijvoorbeeld het milieu, het personen- en goederenvervoer, de scheepvaart en de belastingen treedt de overheid sturend en sanctionerend op. Dit kan zowel via de bestuursrechtelijke als via de strafrechtelijke weg verlopen. De wet- en regelgeving op deze terreinen is vaak gecompliceerd. Niet altijd is eenvoudig vast te stellen of een opgelegde boete ook daadwerkelijk op een beboetbaar feit betrekking heeft.